2018. december 30., vasárnap

Irány a szabadegyetem - 6.rész Filozófia I.

Mindenkit elolvasunk Platóntól Camus-ig, és a következő témákra
külön időt szentelünk:

Etika: A kategorikus imperatívusz, és hasznosításának hat módja.

Esztétika: A művészet az élet tükre-e, vagy micsoda?

Metafizika: Mi történik a lélekkel a halál után? Hogy boldogul el a helyzettel?

Episztemológia: Tudható-e a tudás? Ha nem, hogyan tudunk róla?

Az Abszurd: Miért tartják a létezést gyakran ostobának, különösen olyan férfiak
esetében, akik barna-fehér cipőt viselnek. A számosságnak és az egységnek a
mássághoz való viszonyának tanulmányozása. (Az egységet sikeresen elérő diákok
továbbléphetnek a kétségbe.)

2018. december 11., kedd

Irány a szabadegyetem - 5.rész Pszichopatológia

A rögeszmék és fóbiák megértése, s egyebek között annak a
félelemnek a tanulmányozása, hogy az embert hirtelen elkapják és rákhússal tömik tele, valamint a röplabdaszervák visszaadásának gátlásai, és a "ruggyanta" szó kimondásának képtelensége nők jelenlétében. Muflonok társaságának ellenálhatatlan kényszere szintén megvitatásra kerül.