2012. február 17., péntek

lázadás - az orosz forradalom

'Az Orosz Forradalom.' Több évi forrongás után akkor tört ki, amikor a jobbágyok rájöttek, hogy a cár és a czár ugyanaz a személy. Itt kell megjegyeznünk, hogy a forradalmak végén az "elnyomottak" gyakran
veszik kezükbe a hatalmat és kezdenek el "elnyomókként" viselkedni. Ilyenkor természetesen nagyon nehéz őket telefonvégre kapni, a harcok idején cigarettára vagy rágógumira kölcsönzött pénzről pedig legjobb, ha végleg lemondunk.