2011. december 16., péntek

lázadás - rendőrállam

Amikor az "elnyomás" túl kemény lesz, létrejön az úgynevezett rendőrállam, ahol is minden különutasság, úgymint vihogni, csokornyakkendőt viselni vagy az
elöljárót "Dugó"-nak nevezni egyaránt tilos. A rendőrállam megnyirbálja a polgári szabadságjogokat; a szólásszabadság ismeretlen fogalom, bár egy
magnófelvételre tátogni szabad. Nem tűrik a kormányt kritizáló véleményeket, különösen ami a tánckultúrájukat illeti. A sajtószabadságot szintén megnyirbálják, és az uralkodó párt "markában van" a sajtó, mely így az
állampolgárokkal csak a politikailag elfogadható gondolatokat, valamint a közrendet nem sértő sporteredményeket közli.

2011. november 26., szombat

lázadás - elnyomók

Azokat a személyeket vagy pártokat, akik ellen fellázadnak, "elnyomóknak" nevezzük, és onnan ismerszenek meg, hogy látszólag minden móka az övék. Az
"elnyomók" általában öltönyt viselnek, földet birtokolnak, és késő éjszakáig bömböltetik a rádiójukat, anélkül, hogy rájuk dörömbölnének. Munkájuk a "status
quo" fenntartásából áll, ami azt jelenti, hogy minden változatlan marad, bár lehet, hogy kétévenként kifestenek.

2011. november 4., péntek

lázadás - forradalom

Egy forradalom elkövetéséhez két tényező egyidejű fennforgása szükséges: valaki vagy valami, ami ellen lázadni lehet, és másvalaki, aki odadugja a képét, és
lázad. A viselet rendszerint utcai, és mindkét fél rugalmasan kezelheti az időt és a helyet, ám ha valamelyikük elmulasztaná a megjelenést, az egész
vállalkozás dugába dőlhet. Az 1650-es Kínai Forradalomban egyik fél sem jelent
meg, a teremre pedig súlyos pönálét kellett fizetni.

2011. október 14., péntek

ufók - extrém horgászat

Végül egy beszámoló 1977 januárjából, két louisianai gyári munkás szájából:
"Roy meg én pecáztunk a lápon. Igencsak kedvelem a lápot, meg a Roy is. Nem ittunk, igaz, vittünk magunkkal egy demizson metil-kloridot, ami mindkettőnk
kedvence egy cseppnyi citrommal vagy egy kis hagymával. Hát úgy éjfél körül felnézünk, és egy fényes, sárga gömböt látunk a lápra ereszkedni. Roy először kanalasgémnek nézte, és rálőtt, de én aszondtam: Te, Roy, nem gém lesz ez, mer hogy nincs csőre neki. Innen ismerni fel a gémet. Tudja, Roy fiának, a Gusnak csőre van, és asziszi, hogy gém. No, mindegy, hirtelen kinyílt az ajtó, és lények jöttek ki rajta. Úgy néztek ki, mint a hordozható zsebrádiók, de foguk meg rövid hajuk vótt. Lábuk is vótt, de ahol másoknak a lábujjaik szoknak
lenni, nekik kerekeik vóttak. A lények intettek, hogy menjek közelebb, én
engedelmeskedtem, és beinjekcióztak valami folyadékkal, amitől vigyorognom
kellett, és úgy viselkedtem, mint Morg, és aszondtam: nanunanu. Egymással
valami furcsa, idegen nyelven beszéltek, ami úgy hangzott, mint amikor egy
kövér pasason tolat végig az ember. A fedélzetre vittek, és asziszem, alaposan
kivizsgáltak. Nem bántam a dolgot, úgysem voltam felülvizsgálaton már vagy két
éve. Akkorra már megtanultak a nyelvünkön, igaz, ejtettek néhány apróbb hibát,
például a 'heurisztikust hermeneutisztikus'nak mondták. Aszondták, egy idegen
galaxisról jöttek, és azt üzenik a földlakóknak, tanuljanak meg békében élni,
különben speciális fegyverekkel jönnek vissza, és minden elsőszülött férfit
laposra vernek. Azt is mondták, hogy néhány napon belül utánam küldik a
vérvizsgálati eredményt, és ha nem hallok felőlük, akkor vegyem el nyugodtan
Clairt."

2011. szeptember 23., péntek

ufók - mélyhűtött csirkecomb

Az egyik leghátborzongatóbb történet 1975 augusztusában esett meg egy Long Island-beli férfival, Montauk Pointnál. "Az ágyban feküdtem tengerparti házunkban, de képtelen voltam elaludni, mert a jégszekrénybe tett mélyhűtött
csirke járt az eszemben, amelyhez, úgy éreztem, jogom van. Megvártam, míg a feleségem elalszik, és lábujjhegyen kiosontam a konyhába. Emlékszem rá, hogy az
órára pillantottam. Pontosan négy-tizenötöt mutatott. Ebben egészen biztos vagyok, mivel a konyhai óránk már huszonegy éve elromlott, és mindig ugyanazt
az időt mutatja. Arra is figyelmes lettem, hogy a kutyánk, Júdás, furcsán viselkedik. A hátsó lábaira állva a 'De jó hogy lány vagyok'-ot énekelte.
Egyszerre a szoba ragyogó narancssárga színben kezdett játszani. Először azt
gondoltam, hogy a feleségem kapott rajta a torkoskodáson, és rámgyújtotta a
házat. Azután kinéztem az ablakon, és legnagyobb megdöbbenésemre egy
gigantikus, szivar alakú repülőt láttam, amely közvetlenül a fák lombja felett
lebegett az udvarban, és narancs fényt bocsájtott ki magából. Kővé dermedten
álltam, meglehet, hogy több órán át, igaz, az óránk továbbra is négy-tizenötöt
mutatott, úgyhogy nem könnyű megmondani. Végül egy nagy fémkéz nyúlt ki a
járműből, kiragadta a két csirkecombot a kezemből, és gyorsan visszahúzódott. A
gép ezután felemelkedett, és nagy sebességgel gyorsulva eltűnt az égen. Amikor
jelentettem az esetet a Légierőnél, azt mondták, hogy egy madárrajt láttam.
Tiltakozásomra Quincy Bascomb tábornok személyes ígéretet tett, hogy a Légierő
visszatéríti a két csirkecomb árát. De mind a mai napig csak egyet kaptam
vissza."

2011. szeptember 3., szombat

ufók - cessna az autópályán

I. M. Axelbank, a georgiai Athensből 1971-ben a következő beszámolót tette:
"Tapasztalt pilóta vagyok. Cessna magángépemet vezettem New Mexicóból a texasi
Amarillo felé, hogy megbombázzak néhány embert, akiknek vallási meggyőződésével
nem értek maradéktalanul egyet, amikor egy mellettem repülő tárgyra lettem
figyelmes. Eleinte másik repülőnek véltem - egészen addig, amíg zöld
fénysugarat kibocsájtva arra nem kényszerített, hogy négy másodpercen belül
háromezer métert zuhanjak, melytől a parókám leröpült a fejemről, és
hatvancentis lyukat vágott gépem mennyezetébe. Többször kértem segítséget
rádión, de valami oknál fogva a 'Mr. Anthony' egy régi adása jött csak be
készülékemen. Az ufó ismét gépem felé közeledett, majd vakító sebességgel
elsüvített mellettem. Ekkorra minden uralmamat elveszítettem a gép felett, és
leszállásra kényszerültem az autópályán. A földön folytattam utamat a
repülővel, és csak akkor kerültem bajba, amikor át akartam haladni az autópálya
díjszedő bódéi között, és letörtek a szárnyaim."

2011. augusztus 14., vasárnap

ufók - kesztyűbáb a sokk után

Igaz, a legtöbb ufóészlelés kielégítően magyarázható, mégis vannak olyanok, amelyekre nincs válasz. Az alábbiakban a "megoldatlan" találkozások legrejtélyesebbjei következnek, s ezek közül is az elsőt egy bostoni férfi jelentette 1969 májusában.
"A tengerparton sétáltam a feleségemmel. Nem különösebben vonzó nő. Kissé túlsúlyos. Egy targoncán húztam magam mögött éppen. Hirtelen felpillantottam, és egy hatalmas fehér csészealjat láttam, amely nagy sebességgel ereszkedett alá. Azt hiszem, pánikba estem, mert elengedtem a feleségem targoncájának
kötelét, és futásnak eredtem. A csészealj közvetlenül a fejem felett süvített el, és egy gonosz, érces hang ezt bömbölte: - Hívd a szolgálatot! Hazaérve azonnal felhívtam a telefonüzenet szolgálatot, ahonnan megtudtam, hogy Ralph bátyám elköltözött, és a postáját Neptune-ba kéreti. Soha nem láttam viszont. Feleségem súlyos idegösszeroppanást kapott az események következtében, és jelenleg is csak egy kesztyűsbáb segítégével tud beszélgetni."

2011. július 23., szombat

világok harca volt a moziban

Egy másik felderített eset 1972 áprilisában esett meg, amikor is Curtis Memling, az Andrews Légibázis tábornoka a következő jelentést tette: "Egy mezőn
vágtam át az egyik éjjel, amikor az égen egyszer csak egy nagy ezüstlemez jelent meg. A fejem felett húzott el, alig tizenöt méter magasan, és olyan
aerodinamikai mozgásokat írt le, amilyenekre normális repülő képtelen. Hirtelen felgyorsított, és hihetetlen sebességgel elrepült."
A nyomozók gyanúsnak találták, hogy Memling tábornok képtelen kuncogás nélkül
előadni az esetet. Később bevallotta, hogy röviddel azelőtt látta a 'Világok
harca' című filmet a katonai moziban, ami "igencsak bepörgette". Ironikus módon
Memling tábornok újabb ufóészlelésről számolt be 1976-ban, de hamarosan
kiderült, hogy Sir Chester Ramsbottomhoz hasonlóan ő is a saját orrát észlelte.
Az eset, amely nagy megrökönyödést váltott ki a Légierő köreiben, Memling
tábornok hadbíróság elé állításával végződött.

2011. június 26., vasárnap

ufók - szivar alakú orr

A körültekintő tudományos vizsgálatok rendszerint kimutatják, hogy a legtöbb
"azonosítatlan" repülő tárgy meglehetősen hétköznapi jelenség: hőlégballonok,
meteoritok, műholdak vagy egy Lewis Mandelbaum nevű férfi, aki egy ízben
lefújta a World Trade Center tetejét. Jellegzetes, "felderített" eset Sir Chester Ramsbottomé, amelyről 1961. június 5-én tettek jelentést, Shropshire-ből:
"Hajnali kettőkor az autómat vezetve egy szivar alakú tárgy szegődött a
nyomomba. Akármerre fordítottam a volánt, a tárgy nem tágított, és éles
kanyarokat téve követett. Égő vörös volt, és hiába változtattam nagy
sebességgel irányt, fordultam meg, képtelen voltam lerázni. Rémület fogott el,
és verejtékezni kezdtem. Torkomból iszonyteli sikoly szakadt fel, minden
valószínűség szerint elájultam, és egy kórházban tértem csak magamhoz, csodával
határos módon sértetlenül." A nyomozás során a szakértők megállapították, hogy
a "szivar alakú tárgy" Sir Chester orra volt. Természetes, hogy nem volt képes
megszabadulni tőle, hiszen az arcához nőtt.

2011. június 5., vasárnap

woody anekdotája Goethéről

A legmeggyőzőbb bizonyíték az ufók lézetésére magától Goethétől származik, aki 1822-ben egy furcsa égi jelenségről tett feljegyzést.
"Hazaúton a Lipcsei Lehangoló Fesztiválról - írta -, egy mezőn vezetett keresztül utam, amikor felpillantva, a déli égbolton több tüzes vörös golyóra lettem figyelmes. Nagy sebességgel alászálltak; és üldözőbe vettek. Azt
üvöltöttem, hogy zseni vagyok, következésképpen nem vagyok jó futó, de mindhiába. Harag fogott el, és átkokat szórtam rájuk, amire félelmükben
elrepültek. A történteket, megfeledkezvén arról, hogy süket, elbeszéltem Beethovennek, aki mosolyogva bólintott, és így szólt: - Jól van."

2011. május 12., csütörtök

ufók - írásos bizonyítékok

Az ufókat legtöbben modern problémának tekintik, jóllehet a jelenséget már évszázadokkal ezelőtt megfigyelték. (Számunkra egy évszázad meglehetősen hosszú időnek tűnik, főként ha tartoznak az embernek, asztronómiai léptékkel azonban nem több röpke pillanatnál. Ezért aztán bölcs dolog állandóan kezünk ügyében tartani a fogkefét, és az első hívásra ugrani.) Egyes tudósok szerint azonosítatlan repülő tárgyak észlelésére már a bibliai időkben is volt példa.
Például a Leviták Könyvében egy passzus így szól: »Egy nagy és ezüst gömb jelent vala meg az Asszír Hadak felett, s Babilónia-szerte mindenütt
jajveszékelés és fogcsikorgatás kísérte, mígcsak a Próféták jól gatyába nem
rázták vala a sokaságot.«
Lehetséges-e, hogy ennek a jelenségnek köze lenne ahhoz, amit évekkel később
Parmenidész így ír le: »Három narancsszínű tárgy jelent meg hirtelen az
égbolton, s Athén belvárosát megkerülvén, a fürdők felett lebegtek, mire több
bölcs filozófusunk a törülközőjéért nyúlt«? Esetleg azokhoz a "narancssárga
tárgyakhoz", amelyeket egy nemrégiben fellelt, tizenkettedik századi ófelnémet
templomi kódex így említ: »Midőn tálbafele zümkhet meriztenék, ű hatulmus rőt
golót láta sisteregue ragyuguandani, tisztelt hölgyeim és uraim«?
Ez utóbbi beszámolóból a középkori papság arra a következtetésre jutott, hogy
a világ a végéhez közeledik, és csalódva vették tudomásul, hogy hétfőn mégis
munkába kellett állniuk.

2011. április 22., péntek

ufók - lebegés

A leggyakrabban feltett ufókérdés ez: ha egyszer a csészealjak az űrből jönnek, miért nem lépnek kapcsolatba velünk a pilóták, ahelyett, hogy rejtélyesen lebegnének elhagyott helyek fölött? Saját elméletem szerint az idegen naprendszerből érkezett lények számára a "lebegés" a társadalmi érintkezés bevett módjának számít. Ez valóban kellemes lehet. Egyszer magam is hat hónapon át lebegtem egy tizennyolc éves színésznő vonzásában, és ez életem legjobb időszaka volt. Ne feledjük, hogy a más bolygókon kialakult "élet"-ről szólva többnyire aminosavakról beszélünk, amelyek nem igazán társasági lények, még koktélpartikon sem.

2011. április 2., szombat

ufók - véges, vagy szétdurran?

Több modern asztronómus szerint az űr, érdekes módon, véges. Ez felettébb vigasztaló gondolat, különösen azok számára, akik mindig elhányják a holmijukat. Az univerzumról való gondolkodás kulcsa azonban az, hogy egyre
tágul, míg végül szétdurran, és eltűnik. Ezért aztán ha az irodában dolgozó lány tetszik, de nem az igazi, köss bátran kompromisszumot.

2011. március 14., hétfő

ufók - megfigyelő, vagy megfigyelt?

Dr. Brackish Menzies, aki a Mount Wilson Obszervatórium megfigyelője, vagy a Mount Wilson szanatórium megfigyeltje (a cikkből nem derül ki világosan,
melyik) azt állítja, hogy a fény sebességével utazónak a legközelebbi naprendszerből is több millió évbe telne az út, és a broadway-i darabok színvonalát tekintve, időpocsékolás lenne ez a túra. (A fénysebességnél gyorsabban utazni lehetetlen, de fölösleges is, mert az ember kalapját
minduntalan lefújná a szél.)

2011. február 25., péntek

ufók - plútói szervíz

Nem minden ufó bizonyul földönkívüli eredetűnek, bár a szakemberek határozottan állítják, hogy minden villódzó, szivarforma, másodpercenként tizenötezer kilométeres sebességgel függőlegesen emelkedő légi jármű olyan
szervizelést és gyújtógyertyát igényel, amely egyedül a Plútón található. Ha ezen tárgyak bármelyike valóban idegen bolygóról származik, az azt létrehozó civilizációnak több millió évvel fejlettebbnek kell lennie a mienknél. Vagy nagyon szerencsésnek. Leon Speciman egy olyan űrbéli társadalmat tételez fel, amely körülbelül tizenöt perccel fejlettebb a miénknél. Ez, érzése szerint, azzal a nagy előnnyel jár a számukra, hogy kényelmesen odaérnek minden
megbeszélt időpontra.

2011. február 2., szerda

ufók - átfogó tanulmányozás

Az ufók ismét a hírek homlokterébe kerültek, ideje hát, hogy mi is figyelmesebben szemügyre vegyük a jelenséget. (A pontos idő nyolc óra tíz perc, úgyhogy nemcsak késésben vagyunk, de ráadásul meg is éheztem.) A repülő
csészealjak kérdését eleddig szinte kizárólag félnótásokkal és magamutogató különcökkel hozták összefüggésbe. A megfigyelők azonban gyakran mindkét
csoportnak (elismert) tagjai. Mégis, köztiszteletben álló személyiségek folyamatos észlelései nyomán a Légierő és a tudomány képviselői úgy döntöttek, hogy korábbi szkeptikus álláspontjukat felülvizsgálva, nem kevesebb mint
kétszáz dollárt utalnak ki a jelenség átfogó tanulmányozására. A kérdés: van-e odafönt valami? És ha igen, van-e sugárfegyvere?