2013. november 23., szombat

hogyan lesz egy ígéretes ifjúból merénylő? - 6. rész

Ez idő tájt, bár fizikailag semmi bajom nem volt, Caligula lelki egyensúlyával dicsekedhettem. Remélve, hogy ezzel helyreállíthatom megtépázott pszichémet, önként jelentkeztem egy PET Perlemutter-féle Egoterápia-nevű tréningre, amely karizmatikus alapítója, Gustave Perlemutter után kapta nevét. Perlemutter korábban jazz-szaxofonos volt, és viszonylag későn fordult a pszichoterápia felé, ám módszere sok híres filmsztárt vonzott, akik megesküdtek rá, hogy gyorsabb és mélyebb hatást tett rájuk még a 'Cosmopolitan' horoszkópjánál is.

2013. október 5., szombat

hogyan lesz egy ígéretes ifjúból merénylő? - 5. rész

Négy hét múlva egy kórházi ágyon ébredtem, és néhány zúzódást, meg azt leszámítva, hogy Igor Sztravinszkijnak képzeltem magam, viszonylag jó egészségnek örvendtem. Mint azt később megtudtam, Ding szerzetest beperelte egy tizenöt éves jógi, mert összevesztek, melyikük Isten, és ki jogosult az ingyenes belépésre a Loew-féle orfeumba. A kérdést végül is a rendőrség csalásügyi osztálya segített megoldani, és mindkét gurut letartóztatták útban a mexikói Nirvána felé.

2013. szeptember 7., szombat

hogyan lesz egy ígéretes ifjúból merénylő? - 4. rész

A rendőr-őrszobáról való szabadlábra helyezésem után minden vágyam a belső béke, és ép elmém ingatag maradványának megőrzése volt. Többször szólítottak le buzgó hittérítők az utcán, hogy Chow Bok Dingnél, a karizmatikus, holdvilágképű tiszteletesnél keressem a vallási üdvözülést, akinek tanai egyesítik Lao Ce tanításait Al Capone bölcsességével. Az igaz ember az aki megtagad minden földi hívságot - magyarázta Ding. A tiszteletes egyik célja megszilárdítani követőiben az ima, a böjt és testvériség értékeit, a másik: vallási háborúba vezetni őket a NATO-országok ellen. Néhány mise elteltével észrevettem, hogy a tiszteletes robotszerű lojalitásban fürdik, és az isteni buzgalom minden lanyhulása szemöldökráncolást vont maga után. Amikor hangot adtam nézetemnek, hogy a tiszteletes egy eszelős megalomán, aki követőit agyatlan élőhalottakká változtatja, megjegyzésemnek kritikai élt tulajdonítottak. Pillanatokon belül puha kezek ragadtak meg, és alsó ajkamnál fogva egy áldozati szentélybe vezettek, ahol a tiszteletes szumó-birkózó külsejű kegyencei azt javasolták, gondoljam át jól a helyzetemet, és az elmélyedést segítendő, még élelmet és vizet sem engedtek magamhoz vennem a következő hetekben. Hogy még nagyobb hangsúlyt adjanak a hozzáállásom felett érzett általános csalódottságuknak, ínyemet vasököllel vették kezelésbe ruganyos rendszerességgel. A sors iróniája, hogy a megháborodástól éppen személyes mantrám folyamatos ismételgetése mentett meg, mely ez volt: "Halihó". Végül a terrornak megadva magam, hallucinálni kezdtem. Emlékszem, Frankensteint láttam magam előtt a Covent Gardens előtt, a kezében hamburgerrel, sítalpakon.

2013. augusztus 11., vasárnap

hogyan lesz egy ígéretes ifjúból merénylő? - 3. rész

A Veteránkórházban kapott elektrosokkterápia segített ugyan, bár a drótok egyszer összekeveredtek a viselkedéspszichológiai laboratóriuméival, én pedig több csimpánz társaságában tökéletes angolsággal előadtam a 'Cseresznyéskertet'. A kórházból való távozásom után, megtörten és magányosan, autóstoppal nyugatnak vettem az irányt, s emlékszem rá, hogy egyszer két bennszülött kaliforniai adott fuvart: egy karizmatikus fiatalember, olyan szakállal, mint Raszputyiné, és egy karizmatikus fiatal nő, olyan szakállal, mint Barbarossa Frigyesé. Azt mondták, éppen ilyesforma embert keresnek, mint én, mivel éppen a Kabbalát írják át pergamenre és elfogyott a vér. Igyekeztem megértetni velük, hogy Hollywoodba visz az utam, ahol becsületes munkát keresek, de hipnotikus pillantásaik meg egy evezőlapát nagyságú kés meggyőzött szándékuk komolyságát illetően. Emlékszem, hogy egy elhagyott farmra hajtottak velem, ahol több megbabonázott fiatal nő különféle természeti ételekkel táplált engem, erőnek erejével, majd megkíséreltek egy ötszög alakú jelet sütni a homlokomra forrasztópáka segítségével. Ezt követően feketemise szemtanúja voltam, melyen kiskorú, csuklyás ministránsok kántálták az "Ej-ha" szavakat latinul. Arra is emlékszem, hogy peyotlot és kokaint kellett szívnom, majd egy olyan fehér anyagot ennem, amely a forralt kaktuszból származott, s ettől a fejem háromszázhatvan fokkal körbeforgott, mint egy radar. Több részletre nem emlékszem, bár az biztos, hogy hatás alatt álltam, mert két hónap múlva Beverly Hillsben tartóztattak le, épp amikor megkíséreltem feleségül venni egy osztrigát.

2013. július 14., vasárnap

hogyan lesz egy ígéretes ifjúból merénylő? - 2. rész

Joggal kérdezhetik: hogyan vetemedhettem ilyesmire? Én, a politikai eszmék hangoztatásától mindig tartózkodó személy, akinek legfőbb gyermekkori vágya az volt, hogy csellón Mendelssohnt játsszak, vagy esetleg balett-táncosként a világ nagy fővárosainak világot jelentő deszkáira lépjek? Nos, két évvel ezelőtt kezdődött minden. Akkoriban szereltek le a hadseregtől egészségügyi problémák miatt, amelyeket bizonyos, a tudtomon kívül rajtam elvégzett tudományos kísérletek idéztek elő. fontosabban fogalmazva, egy kutatási program keretében néhányunkat lizergsavba mártott csirkepörkölttel etettek, hogy megállapítsák, mennyi LSD elfogyasztására képes egy ember, mielőtt át akarná repülni a Világkereskedelmi Központot. A Pentagon nagy súlyt fektet a titkos fegyverek fejlesztésére, ezért a múlt héten egy olyan tüskével lőttek meg, amelynek kábítószerbe mártott végétől pontosan úgy kezdtem beszélni, és úgy is néztem ki, mint Salvador Dali. A halmozott mellékhatások nagyban befolyásolták érzékelésemet, s mikor már képtelen voltam megkülönböztetni Morris bátyámat két lágytojástól, végleg leszereltek.

2013. június 15., szombat

hogyan lesz egy ígéretes ifjúból merénylő? - 1. rész

Igen, bevallom. Én voltam az, Willard Pogrebin, az egykor oly szelíd és ígéretes ifjú, aki rálőttem az Egyesült Államok elnökére. Mindenki legnagyobb szerencséjére azonban a bámész tömeg egy tagja meglökte a kezemben tartott Lugert, s így a golyó egy McDonalds cégéren gellert kapva a Himmelstein-féle "Kolbászparadicsom" egyik virslijében kötött ki. Egy könnyű dulakodást követően, melyben több biztonsági ember csipkésre verte a légcsövemet, legyőztek, majd átadtak megfigyelésre.

2013. május 26., vasárnap

a szervezett bűnözés története az Egyesült Államokban - végső következtetések 2. rész

A lehallgatást nem lehet megkülönböztetés nélkül alkalmazni, ám hatékonyságát jól illusztrálja az alábbi, két New York-i bandafőnök között lezajlott beszélgetés leirata, amelyet az FBI-nak sikerült lehallgatnia. Anthony: Halló? Rico?
Rico: Halló?
Anthony: Rico?
Rico: Halló.
Anthony: Rico?
Rico: Nem hallak.
Anthony: Te vagy az, Rico? Nem hallak.
Rico: Tessék?
Anthony: Hallasz engem?
Rico: Halló?
Anthony: Rico?
Rico: Rossz ez a vonal.
Anthony: Hallasz engem?
Rico: Hello?
Anthony: Rico?
Rico: Halló?
Anthony: Központ, rossz ez a vonal.
Központ: Tegye le, és tárcsázzon újból, uram.
Rico: Halló?

 E bűnjel alapján Anthony ("A Hal") Rotunnót és Rico Panzinit vád alá helyezték, és jelenleg tizenöt évi börtönbüntetésüket töltik a Sing Singben, tiltott Bensonhurst-birtoklás miatt.

2013. május 1., szerda

a szervezett bűnözés története az Egyesült Államokban - végső következtetések 1. rész

A szervezett alvilág nemzetünk mételye. Noha sok fiatal amerikai a könnyű élet igézetében választja a bűn útját, a valóságban a legtöbb bűnöző rendszeresen túlórázik, gyakran légkondicionálás nélküli épületekben! A bűnözők azonosítása mindannyiunk dolga. Általában nagy kézelőjükről ismerszenek fel, és arról, hogy nyugodtan tovább esznek, amikor a mellettük ülő embert agyonvágja egy lezuhanó üllő.
A szervezett bűnözés elleni harc leghatásosabb módszerei a következők
 1. Mondjuk azt a bűnözőknek, hogy nem vagyunk otthon.
 2. Azonnal értesítsük a rendőrséget, hogyha a Szicíliai Mosodaszolgálattól érkező, szokatlanul népes férfitársaság gyújt dalra a lépcsőházban.
 3. Lehallgatás.

2013. április 7., vasárnap

a szervezett bűnözés története az Egyesült Államokban - szervezeti felépítés 2.rész

A Maffiába való beavatás meglehetősen körülményes szertartás. A bekötött szemű jelöltet először egy sötét szobába vezetik. Dinnyedarabokat tesznek a zsebébe, miközben fél lábon szökdelve azt kell kiabálnia: "Hajjaj! Sebaj!" A következőkben a bizottság, vagyis a 'commissione' minden egyes tagja meghúzza, majd visszacsappantja a jelölt alsó ajkát; van aki kétszer is sorba áll. Ezután zabot szórnak a fejére. Ha tiltakozik, ki van zárva. Ha azonban azt mondja: "Remek, mindig is szerettem, ha zab van a fejemen", a testvéri szövetség befogadja őt. Ezt arccsókkal és kézrázással fejezik ki. Attól fogva tilos csatnit ennie, kotlóst utánozva mulattatnia barátait vagy megölnie bármely Vito nevezetű egyént.

2013. március 10., vasárnap

a szervezett bűnözés története az Egyesült Államokban - szervezeti felépítés 1.rész

A Cosa Nostra szervezeti felépítése is csak olyan, mint bármely kormányé, nagyvállalaté vagy, éppenséggel, gengsztercsoporté. A csúcson a 'capo di tutti capi', vagyis a "főnökök főnöke" áll. A gyűléseket az ő házában rendezik, és ő a felelős, hogy mindig legyen az asztalon elegendő felvágott és jégkocka. E kötelezettség elmulasztása azonnali halált von maga után. (Tudomást szereztünk arról, hogy a halál a legrosszabb, ami egy Cosa Nostra-tagot érhet, sokuk szívesebben fizet inkább bírságot.) A főnökök főnöke alatt a hadnagyok állnak, akiknek mindegyike egy-egy városrészt irányít "családja" segítségével. A Maffia-család nem feleségből és a srácokból áll, akik állandóan a cirkuszba és piknikekre járnak, hanem meglehetősen komoly férfiakból, akiknek életében a legnagyobb örömet az jelenti, hogy lássák, mennyi ideig bírják bizonyos emberek az East River alatt fuldoklás nélkül.

2013. február 17., vasárnap

a szervezett bűnözés története az Egyesült Államokban - 3. rész

Szövetségi nyomozástól való félelmében Víncent Columbraro, a "Vajaspirítós-király" fegyverszünetet kért. (Columbraro olyan szigorú ellenőrzést gyakorol New Jersey teljes vajaspirítós-forgalma felett, hogy egyetlen szava az amerikai nemzet kétharmadának reggelijébe kerülhet!) Az alvilág tagjai Perth Amboyban gyűltek össze egy ebéden, ahol Columbraro kifejtette nekik, hogy a belső háborúskodásnak véget kell vetni, és hogy attól fogva adjanak az öltözetükre, továbbá hagyjanak fel a sompolygással. A korábban egy fekete kézzel szignált leveleket a "legőszintébb jókívánsággal" formulával kell zárni, a területeken pedig egyenlő mértékben osztozni, úgy, hogy New Jersey Columbraro anyjáé legyen. Így született meg a Maffia, avagy a Cosa Nostra (szó szerint: "Az én fogkefém" vagy "A mi fogkefénk."). Két napra rá Columbraro beleült egy kád forró vízbe, hogy egy jó fürdőt vegyen, és az azóta eltelt negyvenhat évre nyoma veszett.

2013. január 26., szombat

a szervezett bűnözés története az Egyesült Államokban - 2. rész

Dominick "A Herpetológus" Mione lelőtte a "Mázlista" Lucky Lorenzót (aki onnan kapta nevét, hogy egy, a kalapjában felrobbant bomba nem végzett vele) Chicago külvárosában. Válaszul Corillo és emberei Newarkig követték Mionét, és egy fúvóshangszerbe dolgozták a fejét. Az eseményeknek ezen a ponján a Vitale- banda, melyet Giuseppe Vitale (valódi nevén Quincy Baedeker) vezetett, akcióba lépett a harlemi csempészet feletti hatalomért Irish Larry Doyle-lal, aki olyannyira gyanakvó természetű gengszter volt, hogy soha senkit nem engedett New Yorkban a hátába kerülni, így aztán piruettezve és körbe forogva járt az utcán. Doyle akkor harapott fűbe, amikor a Squillante Construction Company úgy határozott, hogy új irodaházukat bal alsó hatos hídjának tövében építik fel. Doyle hadnagya, Kis Petey (Nagy Petey) Ross vette kezébe az irányítást; ellenállt Vitale hatalomátvételi kísérletének, és Vitalét egy üres belvárosi garázsba csalta azzal az ürüggyel, hogy álarcosbált rendeznek. Az óriásegérnek öltözött Vitale mit sem sejtve besétált a garázsba, ahol gépfegyverekkel azon nyomban szitává lőtték. Meggyikolt vezérük iránti lojalitásból Vitale emberei minden további nélkül behódoltak Rossnak. Hasonlóképp cselekedett Vitale menyasszonya, Bea Moretti táncosnő is, a 'Mondd: Kaddis' című nagysikerű broadway-i musical üdvöskéje, aki végül hozzáment Rosshoz, bár később beadta ellene a válókeresetet, mondván, hogy a férfi egy ízben kellemetlen kenőccsel kente be.

2013. január 5., szombat

a szervezett bűnözés története az Egyesült Államokban - 1. rész

1921-ben Thomas Covello, "A Hentes" és Ciro ("A Szabó") Santucci megkísérelte egységbe fogni az alvilág széttartó etnikai csoportjait, s elfoglalni Chicagót. Mindez akkor hiúsult meg, amikor Albert ("A Logikai Pozitivista") Corillo merénylet útján végzett Kid Lipskyvel, úgy, hogy egy ruhásszekrénybe zárta, és szalmaszálon kiszívta a levegőt. Lipsky fivére, Mendy (alias "Mendy Lewis", alias "Mendy Larsen", alias "Mendy Aljas") Lipsky meggyilkolására Santucci Gaetano fivérének (akit "Pici Tony" avagy "Rabbi Henry Sharpstein" néven is ismernek) elrablásával válaszolt. Csak több hét múltán szolgáltatta őt vissza huszonhét malterosládába csomagolva. Ezzel megadta a jelet a vérfürdőhöz.