2019. január 12., szombat

Irány a szabadegyetem - 7.rész Filozófia XXIX-B

Bevezetés az Istenbe. Találkozások a világegyetem
teremtőjével közvetlen előadások és tanulmányi kirándulások segítségével.

2018. december 30., vasárnap

Irány a szabadegyetem - 6.rész Filozófia I.

Mindenkit elolvasunk Platóntól Camus-ig, és a következő témákra
külön időt szentelünk:

Etika: A kategorikus imperatívusz, és hasznosításának hat módja.

Esztétika: A művészet az élet tükre-e, vagy micsoda?

Metafizika: Mi történik a lélekkel a halál után? Hogy boldogul el a helyzettel?

Episztemológia: Tudható-e a tudás? Ha nem, hogyan tudunk róla?

Az Abszurd: Miért tartják a létezést gyakran ostobának, különösen olyan férfiak
esetében, akik barna-fehér cipőt viselnek. A számosságnak és az egységnek a
mássághoz való viszonyának tanulmányozása. (Az egységet sikeresen elérő diákok
továbbléphetnek a kétségbe.)

2018. december 11., kedd

Irány a szabadegyetem - 5.rész Pszichopatológia

A rögeszmék és fóbiák megértése, s egyebek között annak a
félelemnek a tanulmányozása, hogy az embert hirtelen elkapják és rákhússal tömik tele, valamint a röplabdaszervák visszaadásának gátlásai, és a "ruggyanta" szó kimondásának képtelensége nők jelenlétében. Muflonok társaságának ellenálhatatlan kényszere szintén megvitatásra kerül.

2018. november 6., kedd

Irány a szabadegyetem - 4.rész Bevezetés a pszichológiába


Az emberi viselkedés elmélete. Miért mondanak
egyeseket "édes pofáknak", míg másokba legszívesebben belecsípne az ember.
Létezik-e a sokat emlegetett szakadék a tudat és a test között, és ha igen,
melyikkel megyünk többre? Szóba kerül az agresszió és a lázadás. (A
szakterületben különösen érdekelt hallgatók részére ajánljuk az alábbi téli
kurzusok valamelyikét: Bevezetés az undokságba; Ellenségesség középhaladóknak;
Haladó gyűlölet; Az utálkozás elméleti alapjai.) Különös figyelmet szentelünk a
tudatosság tanulmányozásának a tudattalansággal szemben, számos hasznos
útmutatással arra vonatkozóan, hogyan maradjunk tudatosak.

2018. október 14., vasárnap

Irány a szabadegyetem - 3.rész Az európai civilizáció története

Mióta fellelték a fosszilizált őslovat a
New Jersey-beli East Rutherford Siddon-féle kávézójának férfi mosdójában, azt
gyanítják, hogy valaha Európát és Amerikát egy földnyelv kötötte össze, amely
idővel elsüllyedt vagy a New Jersey-beli East Rutherford lett, vagy mind a
kettő. Ez új megvilágításba helyezi az európai társadalom kialakulásának
problémáját, és világos képet ad a történészeknek arra vonatkozóan, hogy miért
éppen egy olyan területen szökkent szárba, amely sokkal jobban illett volna
Ázsiához. A kurzus felveti továbbá annak a problémáját, hogy miért éppen Itália
mellett döntöttek a Reneszánsz helyének megválasztásakor.